backgroundImage
počet produktů: 0
cena: 0 Kč (0 Eur)
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz

Kosmetické poradenství

Kosmetické poradenství

 

Opět skladem

Cote Azur

Victoria

Parfémy Chat d´or

Parfémy Chat d´or

Parfémy nová nabídka

 Shirley May

GDPR prohlášení

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti (dále též „Oznámení“) firma Rodovská Alena -DARR IČ:61937398, fyzická osoba,se sídlem Karviná-Ráj Kosmonautů 837  Psč 73401.  Podnikatel je zapsán v Registru živnostenského podnikání u Městského úřadu v Bohumíně pod č.j.MUBO/55048/2015./ kontaktní též na info@darr.cz (dále též „organizace“) vytyčuje vzájemná práva a povinnosti firmy jako správce osobních údajů a fyzických osob jako subjektu údajů v rámci realizace ochrany osobních údajů, získaných též prostřednictvím online aktivit web www.darrparfum.cz. (dále též „Web“), jehož je firma provozovatelem a právních jednání s Webem souvisejících takto:

  1. Úprava ochrany osobních údajů dle tohoto Oznámení vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k 25.05.2018, kdy v těchto právních předpisech můžete nalézt širší popis rozsahu práv a povinností při ochraně osobních údajů.
  2. Zpracováváme a shromažďujeme pouze osobní údaje získané od Vás. Osobním údajem je jakákoliv informace, kterou nám o sobě sdělíte, anebo jsou Vaším online jednáním generovány automaticky a na základě kterých Vás lze identifikovat, nejčastěji jméno a příjmení, bydliště, doručovací adresa, další kontaktní údaje zahrnující zpravidla telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, MAC adresa, cookies apod. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování včetně Vašeho profilování.
  3. Firma zpracovává pouze osobní údaje pro konkrétní účely na základě právních základů. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů: zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 10 let.Předáváme Vaše údaje jiným (tzv. zpracovatelům) jen tak, abychom mohli splnit naše vzájemné závazky,proto předáváme Vaše údaje České poště s.p., aby Vám mohla objednávku doručit. Vaše údaje nepředáváme nikam mimo EU.
  4. Vaše osobní údaje zpracováváme zpravidla 10 let, zejména z důvodu a způsobem dle archivační lhůty zákona o učetnictví, DPH,apod tedy ze zákonných důvodů, anebo z důvodu expirace souhlasu, byl-li udělen.
  5. Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakkoliv, nejvhodněji však na e-mailové adrese info@darr.cz. Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz či uplatnit svá práva u soudu.
X

Tento eshop používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.